Βοηθάμε τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς εταιρείες να επικοινωνούν με σαφήνεια και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Βοηθάμε τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς εταιρείες να επικοινωνούν με σαφήνεια και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Κατανοώντας τις ανάγκες σας – και ανταποκρινόμενοι σε αυτές

Η Integro Languages ακούει. Χτίζουμε μια εικόνα του τί θέλετε και ενεργούμε με βάση αυτό. Η πελατοκεντρική μας προσέγγιση καλύπτει τα πάντα από τη μετάφραση ενός εγγράφου έως τη διερμηνεία και τη διαρκή υποστήριξη. Για το κάθε έργο μας, διασφαλίζουμε ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν πλήρη κατανόηση των άμεσων απαιτήσεών σας στο πλαίσιο των ευρύτερων επιχειρηματικών στόχων. Αυτό επιτρέπει στην Integro να παραδώσει λύσεις που είναι τόσο επίκαιρες όσο και κατάλληλες.

Οι τομείς εξειδίκευσής μας

Ως μέρος μιας αυξανόμενης πελατειακής βάσης της Integro, εργαζόμαστε εκτενώς σε δύο βασικούς τομείς – τον Δημιουργικό & Εμπορικό και τις Ασφάλειες.

Οι υπηρεσίες μετάφρασης της Integro μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες οποιουδήποτε πελάτη, είτε είναι νομική εταιρεία, είτε εταιρεία διαφημηστική ή δημοσίων σχέσεων. Οι υπηρεσίες προς αυτούς και άλλους τυπικούς πελάτες περιλαμβάνουν τη μετάφραση ιστοσελίδων, προσφορών, διαφημηστικών φυλλαδίων και εγχειριδίων, καθώς και τη διερμηνεία, το ντουμπλάζ και την υποστήριξη σε όλες τις χώρες.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία μας παρακάτω, ή καλέστε μας για να συζητήσουμε το πώς μπορεί η Integro να σας βοηθήσει στο +44 1603 510908.