เราช่วยให้แบรนด์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกสื่อสารในทุกๆ ภาษาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

เราช่วยให้แบรนด์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกสื่อสารในทุกๆ ภาษาอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

เราเข้าใจความต้องการของคุณ และตอบสนอง

Integro Languages รับฟังลูกค้า เราสร้างภาพลักษณ์ในสิ่งที่คุณต้องการและดำเนินการเพื่อให้บรรลุสู่ความต้องการนั้น วิธีการทำงานที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าของเราครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การแปลเอกสารให้กลุ่มเป้าหมายจนถึงงานล่ามภาษา ตลอดจนการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมาย เราทำให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าใจความต้องการที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างเต็มที่ในบริบทของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้ Integro สามารถส่งมอบผลงานได้ตรงเวลาและเหมาะสม

ส่วนผู้เชี่ยวชาญของเรา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานลูกค้า Integro ที่กำลังเจริญเติบโต เรากำลังมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักร่วมกับสามส่วนหลักๆ ที่สำคัญ นั่นคือ ธุรกิจระหว่างประเทศ การประกันภัย และสื่อสร้างสรรค์

บริการงานแปลภาษาของ Integro สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่สำนักงานกฎหมายบริษัทไปจนถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ บริการที่เราจัดให้แก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าอื่นๆ ทั่วไปนั้นรวมถึงการแปลเว็บไซต์ การประมูล โบรชัวร์การตลาดและคู่มือใช้งาน ตลอดจนงานล่ามภาษา การพากย์เสียง และการสนับสนุนในประเทศ

หากคุณมีความประสงค์ที่จะสนทนากับเราว่า Integro จะสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร กรุณาติดต่อเราได้ที่ +44 1603 510908