Rydyn ni’n helpu brandiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i gyfathrebu’n glir ar effeithiol mewn unrhyw iaith.

Rydyn ni’n helpu brandiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i gyfathrebu’n glir ar effeithiol mewn unrhyw iaith.

Deall eich anghenion – ac ymateb iddynt

Mae Integro Languages yn gwrando. Rydym yn creu darlun o beth ydych chi angen ac yn gweithredu arno. Mae ein hymagwedd ble mae’r cleient yn ganolog yn cwmpasu popeth o gyfieithu dogfen ar gyfer cynulleidfa benodol i ddehongli a chefnogaeth barhaus. Ar gyfer pob aseiniad, rydym yn sicrhau bod gan bawb ddealltwriaeth lwyr o’ch gofynion uniongyrchol yng nghyd-destun amcanion busnes ehangach. Mae hyn yn galluogi Integro i ddarparu atebion sy’n amserol a phriodol.

Ein sectorau arbenigol

Yn rhan o sylfaen gynyddol Integro o gleientiaid, rydym yn gweithio’n helaeth gyda thri sector allweddol – Busnes Rhyngwladol, Yswiriant a’r Cyfryngau Creadigol.

Gellir teilwra gwasanaethau cyfieithu Integro i anghenion unrhyw gleient, o gwmni cyfreithiol corfforaethol i asiantaeth hysbysebu neu gysylltiadau cyhoeddus. Mae gwasanaethau i’r rhain a chleientiaid eraill arferol yn cynnwys cyfieithu gwefannau, tendrau, pamffledi marchnata a llawlyfrau yn ogystal â dehongli, trosleisio a chefnogaeth yn y wlad.

Darllenwch fwy am ein proses isod, neu i drafod sut y gall Integro eich helpu, ffoniwch ni ar 0845 0945 390